Heidi Fechner och Frida de Villier

O my god! Fin de fiesta

Sibylle Bronder

Camilla och Boje Larsson och Kerstin Håkansson

Entusiantiska entreklubben

Sabina Bokhari och Patric Brymell

Ewa Flycht, Trini Choquet de Isla Llamas och Kris Grønbech
Cucharòn

Pepita Rohde och Poul Knudsen

Ann Sehlstedt

Jesper Åkerberg och Trini

Birgitte Schierbech, Kim Grønlund, Ewa, Heidi och Gorm Hettmar
Aire Nuevo

Piia Tainio

Sabina

Prova-på workshop

Eva Milich, Toni de Carmen, Magnus Stedman och Sybille
En Marcha

Ann och Ellen Pontara
Soniquete

Kim, Heidi, Klaus Uhre och María Arolas
Sabor Flamenco

Marinette Petersson Ewa, Kris och Petter Wallentén
Cucharón

Sybille Bronder

Patric Brymell, Sabina och Stephan Jarl

Trini, Marinette och Ewa
Cucharón