Dunkers kulturhus i Helsingborg
var med under DansBiennalen och det var vi med
och dansade Farruca, Bulerías och Sevillanas.
Maj 2004

 

Kajselotta och Marinette
Kerstin och Sabina
Marinette lyser med sin närvaro.
Yasmine Petter och Sabina
Beatrice serverar en läcker Bulería
Yasmine
Kerstin gör en salida
Ewa
Camilla och Monica
Elena och Milena som försvann igen till Spanien
Importerad gitarrist från Köpenhamn. Vi tackar för leendet, Kris
Blivande gitarrist....... Jack?